आमचे प्रेरणास्रोत : माळ्याच्या मळ्यामंदी

दादाच्या मनामंदी पोरींची नावं किती
गुलाब, जाई, जुई, मोगरा, फुलवंती

दादाच्या मनामंदी फिरून लोटं ज्वानी
मोकळं रान सारं, माहेरी वयनी
हसत खुडतो फुलांची मोप शेती

छाकटा बंधुराया, वयनी काकुबाई
गोजिर्‍या शिल्पा, हंसा; दादाची मज्जा हाय
वाटेनं मैतरणींच्या दादाची गाडी जाती

गडनी, सजनी, गडनी सजनी गडनी ग

ढापतो भाऊराया वयनीचं सारं सोनं
सवत पाडी फशी, घेतोया बँक-लोनं
बयेला हार-तोडे, पैठणी साड्या येती

Newer Posts Older Posts Home

Blogger Template by Blogcrowds