आधार

आमचे प्रेरणास्थान - सुवर्णमयी यांची गझल निराधार

बायकांचे सरकार येथे
त्रस्त सारे भर्तार येथे

आवरावे 'ह्यां'ना कसे मी?
जाहले मी बेजार येथे

ही घडी नाही उत्सवाची...
चुकुन झाले गर्भार येथे

झोपला मंद कसा अवेळी?
जात वाया अंधार येथे

खुणवणाऱ्यांची रांग मोठी
छेडणारे चिक्कार येथे

सूर्य असता फिरतीवरी मम
काजवे आधार येथे!

0 Comments:

Post a Comment



Newer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds