यत्न उल्हासाचे...!

आमची प्रेरणा : स्वप्न उन्हाचे...!


............................................
यत्न उल्हासाचे...!
............................................

फाल्गुनातला
उल्हास
घेतला
पेग
जरासा...
घेता
घेता
त्याचे
सोनेरीपण
डायल्युट
झाले...!

त्याच
क्षणी
कर टूर,
टूर वर
मेष
कापले...
मुलगी
घेते
ऊन
सावळी
भरीत
खाल्ले...!!

त्या
पेगातच
उल्हास
मणभर
अगदी
मणभर
यत्न
खोडकर
भोचक
केले...!

हिरवी
पिवळी
क्षितिजा होते
रूप
पाहुनी
नटरंगीचे
प्रच्छन्नतेने
जे
पाहिले...!!


- खोडसाळ

............................................
रंगारीकाम : ०४ ऑगस्ट २००८
............................................

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds