(मारला गेलो)

आमची प्रेरणा : कैलास गायकवाड यांची गझल 'मारला गेलो'

परळला जायचे होते तिथे मी खारला गेलो

बसायाचे जिथे होते तिथे मी मारला गेलो


जिणे संपायला आले तरी ना बोहला चढलो

किती तरुणींकडोनी आजवर नाकारला गेलो


असा कवटाळुनी होतो दुज्यांच्या पट्टराण्यांना

दुपारी पाचला आलो, पहाटे चारला गेलो


गबाळ्यासारखा होतो परी पोरीस पटवाया

न होतो हॉट मी , कैसा तरी शृंगारला गेलो


अलभ्यच लाभ मी वदलो जरी आल्या श्वशूराला

तरीही बायकोकडुनी सदा फटकारला गेलो


तसा गोंडस नसे 'खोड्या' तरी मिष्किल स्वभावाने

किती 'केल्यात' मी कविता तरी गोंजारलो गेलो

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds