येवुनी स्वप्नात माझ्या छानसे तू गुणगुणावे
की असे कानात माझ्या मच्छरासम भुणभुणावे ?

दीक्षितांची माधुरी वा टंच सोनाली असू द्या
सर्व शेलाट्या मुलींनी लग्न होता 'टुणटुणा'वे !?

मस्करी करतो ज़नाना ब्रह्मचाऱ्याची कशाला ?
कॅबरे त्या अप्सरांनी का करोनी मज छळावे ?

लोकहो पळता कशाला पाहुनी 'प्रेमा'स अमुच्या ?
भाळुनी कोणीतरी, हो, आज तिज घेऊन जावे

बंद हा सुटता सुटेना, वेळ घाईची असे ही
तोडुनी ह्या दुष्ट गाठी खोडसाळा तू पळावे

प्रेरणास्थान - स्नेहदर्शन ह्यांची गझल येवुनी स्वप्नात माझ्या

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds