नायगारा

प्रेरणा - पुलस्ति ह्यांचा नायगारा

दिसताक्षणीच गात्री उठतो कसा शहारा
मी आवरू कसा हा खोलीतला पसारा?

कोणास का दिसावा हा मूर्तिमंत कचरा
लत्ता-प्रहार करुनी कोनात लोट सारा

मी गौरकाय रमणीच्या कल्पनेत रमता
डोळ्यात बायकोच्या पातेल नायगारा

बसवा जनित्र मोठे गालावरी प्रियेच्या
वाया न घालवाव्या अक्षय्य अश्रुधारा

कुणि सार बौध्दिकाचे जाणून प्राशितो का ?
कुणि 'खोडसाळ' निघतो शाखेत ओढणारा !

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds