सध्या मनोगतचा सर्वर, चुकलो, विदागार, 'अकस्मात अपघाताने' बंद पडलेला असल्यामुळे अस्मादिकांसह साऱ्याच मनोगतींची फार गोची, आपलं, अडचण (ही कट्ट्याची भाषा एक दिवस गोत्यात आणणार आहे!)झाली आहे. गोपनीय सुत्रांनी दिलेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार मनोगतावरचे अनेक पडिक सांप्रत 'मनोगत withdrawal' ने बाधित आहेत. ह्या रोगाची लक्षणं drug withdrawal शी मिळती-जुळती असून बरेच मनोगती गेल्या काही दिवसात मानसोपचारतद्न्यांकडून उपचार घेत आहेत असे समजते.दर दोन मिनिटांनी मनोगत उघडून बघणे, कळफलकावरील सारी बटणं बडवणे, व प्रशासकांच्या नावाने शिमगा करणे हे जेहत्तेकालाचेठायी बहुतेक साऱ्या मनोगतींच्या घरचे चित्र आहे, महाराजा. कळफलकावर व उंदरावर काढलेल्या रागामुळे अनेकांचे संगणक बिघडले असल्याचे समजते.रोगग्रस्त मनोगतींच्या उपचाराचा खर्च मनोगतींच्या बायका (प्रत्येक मनोगतीची एक, भलते अर्थ काढू नये)/नवरे(नियम तोच) प्रशासकांकडून वसूल करण्याच्या विचारात आहेत. त्यासंबंधी त्यांनी कायदेतद्न्यांशी संपर्क साधला आहे.

आमचा वार्ताहर असेही कळवतो की मनोगतींमध्ये सध्या 'अकस्मात अपघात'ह्या विषयावर कलगी-तुरा रंगात आहे. काही मनोगतींच्या मतानुसार, अपघात हा , व्याखेनुसार (by definition)अकस्मातच घडतो. तेव्हा 'अकस्मात अपघात'ही द्विरुक्ती होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु प्रशासकांच्या कंपूतील, आपलं, प्रशासकांशी सहमत(हा खास मनोगती शब्द!) मनोगतींच्यानुसार अपघात हे दोन प्रकारचे असतात, अकस्मात व नियोजित. मात्र विदागाराचा सध्याचा अपघात हा (सु)नियोजित होता काय ह्या प्रतिप्रश्नावर त्यांनी गांधीवादी मौन धारण करीत मो.क.गांधींसह मोक्का (की टाडा) फेम संजू बाबांनाही मानवंदना दिली व सत्याग्रहावर असलेल्या प्रशासक मंडळाच्या गांधीगिरीचे अनुकरण केले.

1 Comment:

  1. archana said...
    ha ha ha. chhaan!

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds