आमची प्रेरणा - 'माफीचा साक्षीदार' ह्यांची कविता "परके झाले बाबांचे घर"


पडके झाले बाबांचे घर
सासरलाही लागे घरघर

सासू गेली, श्वशुर वारले
दीर-नणंदा जातिल लवकर

छप्पर गळके, उंदिर घरभर
सुस्त मांजरी गाभण त्यावर

दिवसा-रात्री ढोसून असतो
घोरत माझा पतिपरमेश्वर

जवळ कधी ना घेई मजला
ऐसा कसला माझा हा नर?

विहिरीवरती पाटील खुणवी
आधी चिडले, भुलले नंतर

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds