आनंदाने - २

चित्त ह्यांना आनंदाने गाताना ऐकून आमच्या आनंदसागरालाही उधाण आले. त्या लाटा जो गाळ मागे सोडून गेल्या तो खाली देत आहे.

खावे-प्यावे, फुगून जावे आनंदाने
वात अनर्गल सरून जावे आनंदाने

मधुमेहाची व्हावी लागण रसिकजनांना
शब्द गोजिरे रचून जावे आनंदाने

जिथे जिथे जाशील तू, तुला खांब दिव्याचा
श्वानांनी का करून जावे आनंदाने ?

राजकारण्या, पैशाची का चिंता तुजला ?
निवडुन यावे, चरून जावे आनंदाने

बोळामधले सर्व चेहरे सुंदर आम्हा
शीळ घालता पटून जावे आनंदाने

तुझ्या करांचे चित्र, लाडके‌, रंगबिरंगी
गालावर उमटवून जावे आनंदाने

मिळालीच तर अशी मेहुणी मला मिळावी
पत्नीला विस्मरून जावे आनंदाने

तह-कलमांना रटून झालो पास परीक्षा
आता ते विस्मरून जावे आनंदाने

दोन जणींच्या भेटीसाठी यावे आणिक
तिसरीला मी वरून जावे आनंदाने

माळ घातली ,बंदी झालो, आता तुम्ही
'सावधान' कोकलून जावे आनंदाने

-खोडसाळ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१. खोडसाळाचा सागर तो, त्यात गाळच असायचा, मोती नाही.
२. "आनंदाने" हा शब्द ह्या 'काव्या'तील कोणत्याही ओळीत लागू होत असो वा नसो, तो लागू करून घ्यावा.
३. "कोकलून" - (१) बोंबलून (२) कोक पिऊन (३) कोकेन सेवून (४) वाचकाच्या मर्जीनुसार अन्य कोणताही अर्थ लावून

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds