गझल - आमचीही

मिलिंद फणसे यांची गझल वाचून आम्हालाही एखादी गझल लिहावी असे वाटू लागले. कोणीसे म्हटले आहेच - "केल्याने होत आहे रे..."

दूध नाही, पाव नाही
आज नास्ता, राव, नाही

हार घेते, डूल नाही
हो, तशी तिज हाव नाही

हासते पाहून मजला
हा तिचा तर डाव नाही ?

विरह का भोगू सखीचा ?
मज दुजी का ठाव नाही ?

तागडी काव्यास कुठली ?
(हसवण्याला भाव नाही ?!)

तू कवी होशील कैसा ?
काव्य शब्दस्राव नाही

कर विडंबन 'खोडसाळा'
काव्य अपुले गाव नाही

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds