माझे(ही) घराणे

प्रदीप निफाडकरांच्या "माझे घराणे" ने प्रेरित होऊन माझे(ही)घराणे तुमच्यासमोर ठेवावेसे वाटले.


दूर तू जातेस का ऐकून गाणे ?
सहन मी केले तुझे भुक्कड उखाणे

राहिली आजन्म ती येथे कुमारी
भेटले सारे तिला माझ्याप्रमाणे

गान माझे ऐकुनी हा कर्ण फाटे
सप्तकाच्या पार जाते मम तराणे

टाकतो नि:श्वास मी कोणावरीही
भेटणारी वाटते पत्नीप्रमाणे

टाकले जेव्हा तिने हे नाव माझे
वाटले गावास मी साखरफुटाणे

मी भटांचा शिष्य आहे, काय सांगू !
अनुकरण संपेल केव्हा, देव जाणे

0 Comments:

Post a CommentNewer Post Older Post Home

Blogger Template by Blogcrowds